Manlig Identitets Kris

Posted in Uncategorized on februari 28, 2010 by Info

For english look further down.

Världen är full av manlig identitets konst, män som sjunger, spelar gitarr, skriver dramatik, ger ut generationsromaner, regisserar. Var och varannan man är ett konstnärligt geni, en lidande profet vars ångest vi alla ska ska ta del av.

Det är dags att vi talar om mannen, om den manliga identiteten, vad det innebär för individen som bär den och för samhället som den lever i. Detta har vi gjort i fyra filmer:

Sedelärande Instruktionsmusikal I Revolutionärt Uppförande
Se hela filmen här.

Revolutionärerna

Chako Paul City
– ett resereportage från den lesbiska byn i Norrland
Se hela filmen här.

Manlighet – en intervjufilm
Se hela filmen här.

Vill du köpa filmerna klicka här, vill du visa filmerna eller ha en föreläsning/workshop klicka här.

———

The world is full of masculine identity art, men who sing, play guitar, write plays, publish generation novels, directs. Almost every man is an artistic genius, a suffering prophet whose anxiety we all should be subjected to.

It is about time we talk about the man, about the male identity, what it means for the individual wearing it and for the society it lives in.
This we have done in four films:

Moralists Instruction Musical: The Revolutionary Conduct
Watch the whole film here.

Revolutionaries

Chako Paul City
– a travelers reportage from the lesbian village in the north of Sweden
Watch the whole film here.

Manlihood – An interviewfilm

If you want to buy movies click here, or if you want to screen these movies or have a lecture / workshop, click here.

Hur står man ut i en hyperkapitalistisk, nyliberalistisk, heterofascistisk, patriarkal värld?

Man skapar autonoma mötesplatser, nya språk att bygga nya ickenormativa identiteter och handlingar på.
Man skapar motberättelser som visar att människors liv och drömmar kan se helt annorlunda ut än den ständigt upprepande berättelsen vi fått se och höra till leda. Hjälten (läs mannen) som räddar världen, den amerikanska drömmen, kvinnor som shoppar skor och väskor, dom lyckliga två som får varann i slutet.

Genom att gestalta det andra, det förbjudna, det outtalade, det omöjliga så finns det plötsligt där, det blir en möjlighet. Genom att benämna världen med vårat queera språk, genom att se den från ett feministiskt perspektiv så vidgar vi den och våra möjligheter i den.

Den autonoma vänstern möter den queera feminismen i Leo och Lasses konst och det blir ett fruktbart möte, kom och smaka på den förbjudna frukten!

———

How can you stand living in a hyper-capitalist, neo-liberal, heterofascist, patriarchal world?

By creating autonomous meetingplaces, new languages to build new non-normative identities and actions with.
By creating counterstories showing that people’s lives and dreams can look completely different from the constantly repeated story we have seen and heard for too long. The hero (read the man) who saves the world, the American dream, women shopping shoes and bags, the lucky two that get each other at the end.

By portraying the other, the forbidden, the unspoken, the impossible, it is suddenly there, it becomes a possibility. Through naming our world with our queer language, by seeing it from a feminist perspective, we expand it, and our possibilities in it.

The autonomous Left meets the queer feminism in Leo and Lasse’s art and it is a fruitful meeting, come and taste the forbidden fruit!

Annonser